skip to Main Content

TÁJÉKOZTATÓ JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEKRŐL

A MICROTECH 2002 BT. a jelen tájékoztatón keresztül hatékony segítséget kíván nyújtani Ügyfeleinek, a vásárlókat, mint fogyasztókat megillető jótállási jogokról, annak kereteiről, az érvényesítés folyamatáról.

1.Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Amennyiben a termékre jogszabály vagy a MICROTECH 2002 BT. önkéntes vállalása alapján – hibás teljesítés esetén – jótállás terjed ki.

A vonatkozó jogszabály [az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] alapján a használt termékekre nincs kötelező jótállás.

A MICROTECH 2002 BT. azonban ügyfelei érdekeit szem előtt tartva önkéntes jótállást vállal. A részletekről a 3. pontban tájékozódhat.

2.Ki érvényesítheti a jótállási igényt?
Számla ellenében a termék mindenkori tulajdonosa, tehát nem csak az eredeti vásárló.

 

3.
Az egyes termékekre milyen jótállási határidő vonatkozik?

 

A jelzett időszakok a vásárlás időpontjára vonatkoznak. Jótállás (garancia) Kiterjesztett garanciaidő
3 évre
PC 1 év 13.900 Ft
TFT 1 év 11.900 Ft
Laptop 1 év 21.900 Ft
Nyomtató 1 év
Alkatrész 1 év
Új laptop akkumulátor 1 év
Új termék 1 év gyári garancia
(akár 2-3 év)
Új alkatrész 1 év gyári garancia
(akár 2-3 év)
Szoftver
Használt laptop akkumulátor
Nyomtató forgó alkatrész
Az áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák!

 

4.Mi az első teendő, ha hibát észlel?
1) Kérjük, hogy – ha még nem tette meg – regisztráljon honlapunkon, és az ott található szervizjegyet töltse ki! Ez azért szükséges, hogy minden információval rendelkezzünk az Ön Jótállási igényének teljesítéséhez. 2) A hibát kérjük, hogy saját érdekében – további hibák megelőzése végett is – haladéktalanul jelezze! A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. 3) A jótállási igénnyel érintett terméken található összes adatát kérjük, hogy mentse el egy másik adathordozón! Javítás, illetve csere esetén a MICROTECH 2002 BT. az előzetesen külön adathordozóra nem mentett adatokkal kapcsolatban elszenvedett adatvesztésért felelősséget nem tud vállalni!
5.Melyek a jótállás érvényesítésének feltételei?
1) A terméket a jótállási időn belül kérjük, hogy juttassa vissza a MICROTECH 2002 BT. részére. Erre az alábbi módokon van lehetőség: a) Személyesen, központi ügyfélszolgálatra
(4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 18.) történő beszállítással; b) Csomagküldő szolgálattal történő megküldéssel; c) Postai csomagként történő feladással; d) Futárszolgálat által kézbesített csomagként. A termékek utánvétes csomagként történő átvételét a MICROTECH 2002 BT.-nek nem áll módjában biztosítani. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hibás terméket tartalmazó csomagnak lezártnak, és biztonságosan kibéleltnek kell lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében! Ennek elmulasztása esetén a szállítási sérülésből adódó hibákért a MICROTECH 2002 BT. nem vállal felelősséget.) A jótállási igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek a fogyasztót terhelik. 2) A vásárlás tényét a termék vásárlásakor kibocsátott számlával szükséges igazolni. 3) A termék meghibásodása esetén – személyes átadás esetén – átvételi elismervény ellenében vesszük át Öntől a visszaszállított terméket; a javított, vagy cserélt új termék kizárólag ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak átadásával vehető át.

Amennyiben a hibát online jelentette, és a terméket az 5/1. b)-d) pontban jelölt módon juttatta el a MICROTECH 2002 BT. felé, Ön a – jótállási igénnyel érintett – termék beérkezésekor, ennek tényéről visszaigazoló e-mailt kap. Ezen e-mail felmutatásával vehető át a javított termék (vagy cseretermék).
6.Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön: 1) Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha
a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen (pl. a termék javíthatatlan vagy egyedisége folytán cserélhetetlen), vagy
ha az a MICROTECH 2002 BT.-nek, mint kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne (pl. apró, értékcsökkenés nélkül javítható hiba nem alapoz meg cserét).
2) Másodsorban – választása szerint – arányos árleszállítást követelhet, a hibát a MICROTECH 2002 BT. költségére kijavíthatja vagy kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a MICROTECH 2002 BT. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A MICROTECH 2002 BT. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
7.Mely esetekben nem érvényesíthető a jótállás?
A MICROTECH 2002 BT. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba tehát, ha annak oka a terméknek az Ön részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
a termék helytelen üzembe helyezése;
nem rendeltetésszerű, szakszerűtlen használata;
a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
helytelen szállítás, tárolás, kezelés;
túlfeszültség;
rongálás;
elemi kár, természeti csapás
okozta.

A jótállási igény elvesztését jelenti továbbá:
ha a meghibásodott terméket Ön a MICROTECH 2002 BT. szervizétől eltérő szervizben javíttatta;
ha a meghibásodás utólagosan – nem a MICROTECH 2002 BT. vagy megbízottja által – beépített alkatrész hibájából, illetve módosítása során következett be.

8.Mit jelent a kiterjesztett garancia (jótállás)?
A 3. pontban meghatározott díj megfizetése ellenében a MICROTECH 2002 BT. által önként vállalt jótállási idő a 3. pontban jelöltek szerint meghosszabbítható. A kiterjesztett garancia (jótállás) időtartama alatt Önt ugyanazok a jogok illetik meg, mint a jótállási idő alatt.

9.Csere esetén mi vonatkozik a cseretermékre, ha meghibásodás az önként vállalt (rövidebb) jótállási idő alatt, még a kiterjesztett garancia időszakának kezdete előtt történik?
Csere esetén a cseretermékre már az önként vállalt (rövidebb) jótállási feltételei vonatkoznak, a kiterjesztett garancia ára azonban visszajár.

10.Csere esetén mi vonatkozik a cseretermékre, ha meghibásodás az önként vállalt jótállási idő után, a kiterjesztett garancia ideje alatt történik?
Csere esetén a cseretermékre már az önként vállalt (rövidebb) jótállási feltételei vonatkoznak.

Ha további kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36-70-304-8788 E-mail cím:info@microtechbolt.hu
MICROTECH 2002 BT.

Back To Top